LİNUX DOSYA SİSTEMİ

Dosya yönetimi, verilerin sabit ve harici depolama birimlerine nasıl saklanacağı, organize edileceği ve buna bağlı olarak nasıl erişileceğini tanımlar. Linux işletim sisteminde en çok kullanılan dosya sistemi ext2 ve onun geliştirilmiş versiyonu olan ext3’tür.

/bin  : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.

/boot  : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.
Continue reading

1,911 total views, no views today