LİNUX DOSYA SİSTEMİ

Dosya yönetimi, verilerin sabit ve harici depolama birimlerine nasıl saklanacağı, organize edileceği ve buna bağlı olarak nasıl erişileceğini tanımlar. Linux işletim sisteminde en çok kullanılan dosya sistemi ext2 ve onun geliştirilmiş versiyonu olan ext3’tür.

/bin  : Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir.

/boot  : Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur.

/dev  : Donanım dosyaları vardır.

/etc  : Sistem ayarlarını barındırır.

/lib  : Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur.

/media : Kaldırılabilir aygıtların (CD-ROM, USB bellek vb.) sisteme eklendiği klasördür.

/mnt  : Sistem açılışında otomatik olarak bağlanan sabit disk bölümleri bu dizin altında eklenir.

/opt  : Üçüncü parti kullanıcı programlarının kurulması içindir.

/sbin  : Sistemi yöneticisiyle ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.

/srv  : Sistemin sunduğu hizmetlerle alakalıdır.

/tmp  : Geçici dosyaları tutmak içindir.

/usr  : Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir.

/var  : Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.

1,954 total views, 1 views today