Linux Metin İşlemleri

Grep komutu, Linux işletim sistemi üzerinde dosya içerisinde arama yapmak için kullanılan bir komuttur.

grep “this” dosya.txt

 • İstediğimiz dosya içerisinde this geçen satırları verir.screenshot_1

grep -i “this” dosya.txt 

 • İstediğimiz dosya içerisinde this geçen satırları büyük/küçük harf duyarlılığı olmadan getirir.

screenshot_2

grep -c “this” dosya.txt 

 • Dosya içerisinde this geçen yerlerin sayısını getirir.

grep -ic “this” dosya.txt 

 • Dosya içerisinde this geçen yerlerin büyük/küçük harf duyarlılığı olmadan sayısını getirir. (-i ve -c)

screenshot_3

grep -iw “this” dosya.txt 

 • -w parametresi ile ifadenin herhangi bir kelime içinde olmayıp kendi başına bir kelime olduğu yerleri denetler.

screenshot_2

grep -r “testing” 

 • Dosya belirtmeden testing geçen tüm dosyalardaki yerleri getirir.

screenshot_7

grep -A  2 “Experience” dosya.txt

 • İstenilen dosyada Experience geçen yerler ve sonrasındaki satırları(belirtilen sayı kadar) getirir.

screenshot_5

grep -B 1  “penetration test” dosya.txt 

 • İstenilen dosyada penetretion test geçen yerler ve öncesindeki satırları(belirtilen sayı kadar) getirir.

screenshot_6

grep “ist.*test” dosya.txt 

 • İstanilen dosyada ist ile başyayıp test ile devam eden satırları getirir.

grep -o “ist.*test” dosya.txt 

 • İstanilen dosyada ist ile başyayıp test ile devam eden satırlarda yalnızca eşleşen ifadeleri getirir.

screenshot_8

 

Sed 

Sed bir çeşit veri düzenleme editörüdür. “Sed” ile uygulanan değişiklikler orjinal dosya üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

Öncelikle tüm dosyayı satır sayılarını gösterecek şekilde gösterelim.

sed -n ‘/güven/p’ dosya1.txt

 • parametresi,  dosya içerisinde güven geçen satırların hepsini yazar.

screenshot_10

 

sed -n ‘/Bilişim/,Gıda/p’ dosya1.txt

 • Bilişim ifadesinin bulunduğu satırdan başlayarak Gıda ifadesinin bulunduğu satır dahil olmak üzere oraya kadar yazar.

screenshot_12

sed ‘/güven/d’ dosya1.txt

 • d parametresi,  dosya içerisinde güven geçen satırların hepsini siler.

screenshot_11

sed ‘s/guven/güven/g’ dosya1.txt

 • parametresi,  dosya içerisinde guven ifadesi geçen yerleri bulup güven ile değiştirir.
 • g parametresi ise satırda bulunan tüm guven ifadeleri için bu işlemi gerçekleştirmemizi sağlar. Eğer g yazmazsak yalnızca satırda bulduğu ilk ifadeyi değiştirir.

screenshot_13

sed ‘s/[A-Z]//g’ dosya1.txt

 • Dosya içerisindeki büyük harfleri siler.

screenshot_14
i\: Aktif satırın yukarısına ekleme yapma.

screenshot_16

a\: Aktif satırın aşağısına ekleme yapma.

screenshot_17

c\: Aktif satırı verilen cümle/kelime ile değiştirme.

screenshot_18
w: Bir dosyaya yaz.

screenshot_19

 

awk

: awk komutları tırnak içerisine yazılır.
$ : Parçalama sonundaki değişkenleri ifade eder. $0: tüm satır. $1:1.değişken $2:2.değişken
NR : O anda işlenen satır numarasını verir.

awk ‘{print $2}’ dosya1.txt

 • Her satırdaki 2. elemanı yazar.

screenshot_20

awk ‘{print $1 ” GÜVENliği ” $3}’  dosya1.txt

 • Her satırdaki 1 ve 3. eleman arasına GÜVENliği ifadesini yaz.

screenshot_21

screenshot_23

awk -F: ‘{print $2} dosya1.txt

 • -F parametresi ayraç olarak kullanılır. Belirtilen ifadeye göre ayrıştırır. Burada : ifadesine göre ayrıştırılmış ve 2. kısım yazdırılır.

screenshot_22

 

 

2,146 total views, 2 views today